نویسنده = سید محمد سادات حسینی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل عاملی ایمنی عابران پیاده در معابر شهری (مورد مطالعه تهران سال 95 )

دوره 1396، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 101-126

حمیدرضا عزیزی؛ سید محمد سادات حسینی؛ محمدرضا احدی؛ سید سعید کشفی


2. بررسی میزان اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی با مدل بارهای الکتریکی

دوره 1391، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 99-118

سید محمد سادات حسینی؛ امیر جمشیدی نژاد توسرمدانی؛ محمد سعید منجم