نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر خصوصیات وسیلة نقلیه بر تصادفات عابرین پیاده

دوره 1398، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 69-90

حمیدرضا عزیزی؛ سید محمد سادات حسینی


2. تحلیل عاملی ایمنی عابران پیاده در معابر شهری (مورد مطالعه تهران سال 95 )

دوره 1396، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 101-126

حمیدرضا عزیزی؛ سید محمد سادات حسینی؛ محمدرضا احدی؛ سید سعید کشفی