نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. الگوی مدیریت صحنۀ تصادف با تأکید بر کاهش تلفات بعد از سانحه

دوره 1397، شماره 24، بهار 1397، صفحه 119-144

سیدسعید کشفی؛ موسی امیری


2. عوامل موثر بر مدیریت صحنه تصادف: یک مطالعه تئوری زمینه‌ای در جمهوری اسلامی ایران

دوره 1393، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 11-30

موسی امیری؛ حمید سوری؛ حمیدرضا خانکه؛ اسکندر مومنی؛ الهه عینی