نویسنده = ������������ ������ ����������
تعداد مقالات: 3
1. ارائۀ مدل پیش‌بینی تصادفات جاده ‏های برون‌شهری

دوره 1399، شماره 32، بهار 1399، صفحه 179-204

محمدرضا الیاسی؛ سید فرزین فائزی