نویسنده = �������������� ����������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی علل قانون‌گریزی موتورسیکلت‌سواران در استفاده از کلاه ایمنی با استفاده از مدل سه‌شاخگی

دوره 1398، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 135-162

سیدمجتبی شهیدی؛ سید تیمور حسینی؛ محمد ترحمی؛ اسفندیار تباشیر


2. ارزیابی تأثیر ITS بر ایمنی ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای با استفاده از روش مقایسه‌ای دوجفتی اونس با رویکرد سامانۀ سپهتن

دوره 1397، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 99-130

اسکندر مومنی؛ محمد حسین حمیدی؛ اسفندیار تباشیر؛ رضا جوادیان