نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. نقش عوامل ساختاری- مکانی در وقوع تصادفات رانندگی

دوره 1394، شماره 12، بهار 1394، صفحه 77-102

سعید ملکی؛ سمیرا مرادی مفرد


2. تحلیل فضایی نقاط حادثه خیز سوانح رانندگی شهر زنجان

دوره 1392، شماره 4، بهار 1392، صفحه 93-119

محسن کلانتری؛ سمیرا مرادی مفرد