نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش واسط‌های سلامت عمومی، پرخاشگری و خطرپذیری در پیش‌بینی رفتار رانندگی

دوره 1394، شماره 12، بهار 1394، صفحه 55-76

پرویز فداکار گبلو؛ جلیل یونسی؛ سید مسلم موسوی پناه؛ میثم صادقی