نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر عوامل انسانی بر وقوع تصادفات رانندگی

دوره 1394، شماره 12، بهار 1394، صفحه 103-124

رضا رسولی؛ داود شکیبایی‌فر؛ رضا شفیع‌زاده گروسی