نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سیر تحول سیاست تقنینی ایران در کنترل جرائم و تخلفات رانندگی

دوره 1394، شماره 12، بهار 1394، صفحه 125-144

اکبر وروایی؛ علی فتاحی؛ وحید یاوری