نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثربخشی ضبط گواهی نامه رانندگان متخلف در کاهش تصادفات جاده ای شهر اراک

دوره 1397، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 9-28

داوود چگینی؛ ایرج احمدی دیزج؛ میثم مداحی؛ داود دعاگویان


2. اثربخشی آموزش کنترل رفتارهای هیجان خواهی بر کاهش ارتکاب به رفتارهای پرخطر در رانندگی

دوره 1397، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 93-114

عباس علی رستگار؛ محسن فرهادی نژاد


3. بررسی عوامل مرتبط با ادراک از رانندگی در بین رانندگان شهر یزد

دوره 1397، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 217-242

کبری کریمیان؛ مهربان پارسامهر؛ زینب احمدی میرقائد