نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و علت‌یابی تراکم خوشه‌های تصادفات جرحی در خمینی‌شهر با استفاده از آمار فضایی

دوره 1397، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 177-215

رسول حیدری سورشجانی؛ زهرا سادات احمدی