نویسنده = �������� ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارائۀ مدل بهینۀ شناسایی نقاط حادثه‌خیز راه‌های دوخطۀ برون‌شهری ایران

دوره 1397، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 77-98

محمدرضا احدی؛ محمد باقر سلیمی کوچی؛ محمدرضا مهماندار؛ مهدی حسین پور