نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطۀ هیجان‌خواهی، سبک‌های هویت و فرهنگ رانندگی در رانندگان پرخطر و عادی

دوره 1397، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 9-236

عاطفه حجتی؛ افسانه صبحی؛ لقمان ابراهیمی