نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدل برآورد سرعت وسایل نقلیه در اثر سرعت کاه ها

دوره 1398، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 45-68

فرشیدرضا حقیقی؛ مهلا زادخوری