نویسنده = سید تیمور حسینی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و اولویت بندی مشکلات ترافیکی پایانه برکت شهرستان مهران در ایام اربعین حسینی

دوره 1400، شماره 37، تابستان 1400، صفحه 140-167

مصطفی معصومی؛ سید تیمور حسینی؛ سعید رمضان زاده؛ علی فتاحی؛ رضا همتی زاده


2. رابطه پایداری سازمانی با ارتقای مهارت‌های اجتماعی با نقش میانجی‌گری عصب‌شناسی ادراکی و رضایت از حقوق و دستمزد

دوره 1400، شماره 36، بهار 1400، صفحه 9-43

سید تیمور حسینی؛ سیدسعید کشفی؛ سعید رمضان زاده؛ ولی خسروی


3. تعیین اثربخشی صدور بیمه‌نامۀ شخص ثالث بر اساس ویژگی‌های راننده در پیشگیری از تصادفات

دوره 1398، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 57-84

داوود چگینی؛ سید تیمور حسینی؛ رضا جوادیان؛ سیدسعید کشفی؛ رضا بیرانوند