نویسنده = ������������ ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تدوین راهبرد‌های پیشگیری اجتماعی از تخلفات رانندگی در رانندگان اتوبوس برون‌شهری

دوره 1398، شماره 28، بهار 1398، صفحه 9-23

سید سعید کشفی؛ محمد ترحمی؛ سید مجتبی شهیدی