نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیر ITS بر ایمنی ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای با استفاده از روش مقایسه‌ای دوجفتی اونس با رویکرد سامانۀ سپهتن

دوره 1397، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 99-130

اسکندر مومنی؛ محمد حسین حمیدی؛ اسفندیار تباشیر؛ رضا جوادیان