نویسنده = ������ ������������ ������ ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مؤلفه‌های مؤثر در استفاده از کلاه ایمنی در موتورسواران

دوره 1397، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 77-100

سید نبی اله میر حسینی؛ سید رسول داودی؛ مجید عظیم محسنی