نویسنده = �������� ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی غلظت سرب، کادمیوم، روی و نیکل در بافت موی افسران راهنمایی و رانندگی و تاکسی داران شهر سنندج

دوره 1397، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 223-254

هادی تحسینی؛ محسن احمد پور؛ امیر حسین محمد پناه