نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر عوامل استرس‌زای شغلی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان راهور تهران بزرگ

دوره 1398، شماره 28، بهار 1398، صفحه 121-143

احمد سوری؛ سعید رمضان زاده؛ اسماعیل احسان پور