نویسنده = ������������ ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی و پیش‌بینی میزان تصادفات رانندگی در سطح شبکۀ معابر شهری

دوره 1399، شماره 34، پاییز 1399، صفحه 33-70

محمدحسن یزدانی؛ ابراهیم فیروزی مجنده؛ سینا فیض اله زاده اردبیلی