نویسنده = ������ ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثربخشی شناسگرهای هوشمند بر مدیریت و نظم‌دهی حمل‌ونقل

دوره 1398، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 61-84

محمدرضا حسن زاده؛ رضا جوادیان؛ داود چگینی