نویسنده = ���������� ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر خصوصیات وسیلة نقلیه بر تصادفات عابرین پیاده

دوره 1398، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 69-90

حمیدرضا عزیزی؛ سید محمد سادات حسینی