نویسنده = ���������� ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. اولویت بندی راهکارهای کاهش تصادفات عابران پیاده(مطالعه موردی:شهر خوی)

دوره 1398، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 191-212

محمدرضا احدی؛ شهریار بهزاد بصیرت؛ مهدی حیدرپور