نویسنده = ������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی ارتباط بین سفر و گردشگری با حوادث رانندگی در ایران

دوره 1400، شماره 37، تابستان 1400، صفحه 9-34

سیاوش ایمنی قشلاق؛ سیروس حسن زاده؛ فریناز لاری نژاد