نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی شدت تصادف در تقاطع‏های چراغ‏دار با استفاده از مدل لوجیت ترتیبی

دوره 1398، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 37-56

حمیدرضا بهنود؛ اردشیر برهوم؛ بابک میربهاء