نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش هیجان‌خواهی و تکانشگری در رفتارهای پرخطر رانندگی رانندگان بین‌شهری

دوره 1398، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 85-116

آیت اله فتحی؛ نادر جعفرپور؛ ابراهیم نوری؛ سعید شریفی رهنمو؛ شروین محمدی