نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. پیمایش جامعه شناختی تخلفات رانندگان و عوامل مؤثر بر آن

دوره 1399، شماره 33، تابستان 1399، صفحه 59-82

طاها عشایری؛ محسن محمدی؛ فاطمه نامیان؛ زهرا امین فلاح