نویسنده = ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر مدیریت راهنمایی و رانندگی در کاهش سوانح ترافیکی رانندگان موتورسیکلت

دوره 1399، شماره 34، پاییز 1399، صفحه 157-174

اکبر رضازاده؛ ملک حسین امینی؛ احمدرضا اسماعیلی