نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویت بندی مشکلات ترافیکی پایانه برکت شهرستان مهران در ایام اربعین حسینی

دوره 1400، شماره 37، تابستان 1400، صفحه 140-167

مصطفی معصومی؛ سید تیمور حسینی؛ سعید رمضان زاده؛ علی فتاحی؛ رضا همتی زاده