نویسنده = ������������ ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. رابطۀ آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی با رفتارهای ترافیکی دانش‌آموزان تهرانی

دوره 1399، شماره 32، بهار 1399، صفحه 113-138

عین اله جهانی؛ مهدی اسماعیلی؛ محمد بارانی