نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. نقش اختلالات خواب و سبک‌های مقابله با استرس در پیش‌بینی کارکردهای اجرایی و نورولوژیک رانندگان

دوره 1400، شماره 37، تابستان 1400، صفحه 86-114

صمد رحمتی؛ ابراهیم بهزاد؛ زینب احمدزاده؛ پیمان جهانداری؛ محمدناصح طالبی؛ مریم بهبودی