نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در قانون‌گریزی رانندگان و عدم‌تمکین از فرمان پلیس

دوره 1400، شماره 36، بهار 1400، صفحه 145-198

اسماعیل سلیمانی؛ کتایون حسینی؛ فرشید بی باک