کلیدواژه‌ها = تخلفات رانندگی
تعداد مقالات: 10
1. بررسی نقش «فرهنگ و نگرش رانندگی» در میزان تخلفات رانندگی

دوره 1400، شماره 38، پاییز 1400، صفحه 36-60

محسن زاهدی؛ سعید خانی؛ سید شهاب حسنی نسب؛ مهدی عباسی


2. مطالعه عوامل مؤثر بر تخلفات رانندگی در ایران

دوره 1400، شماره 38، پاییز 1400، صفحه 86-110

طاها عشایری؛ سمانه السادات سرکشیکیان؛ محمد مهتری آرانی؛ موسی سعادتی


3. پیمایش جامعه شناختی تخلفات رانندگان و عوامل مؤثر بر آن

دوره 1399، شماره 33، تابستان 1399، صفحه 59-82

طاها عشایری؛ محسن محمدی؛ فاطمه نامیان؛ زهرا امین فلاح


4. تدوین الگوی پیش بینی رفتار رانندگان متخلف بر اساس نظریۀ رفتار برنامه‌ریزی‌شده

دوره 1399، شماره 32، بهار 1399، صفحه 235-260

صغری ابراهیمی قوام؛ سید سعید کشفی


5. تدوین راهبرد‌های پیشگیری اجتماعی از تخلفات رانندگی در رانندگان اتوبوس برون‌شهری

دوره 1398، شماره 28، بهار 1398، صفحه 9-23

سید سعید کشفی؛ محمد ترحمی؛ سید مجتبی شهیدی


6. عوامل مؤثر بر تخلفات رانندگی در ایران از منظر اقتصاد جرم

دوره 1395، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 165-186

محمدسعید شادکار؛ سیدفرشاد فاطمی اردستانی؛ داریوش ابوحمزه


7. مقایسه هوش هیجانی و ویژگی های شخصیتی رانندگان متخلف و عادی شهر کرمانشاه

دوره 1395، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 153-180

بهادر حیدره؛ جلیل اصلانی اسلمز؛ یداله خرم آبادی


9. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و تخلف رانندگی

دوره 1393، شماره 9، تابستان 1393، صفحه 11-37

اصغر میرفردی؛ سیروس احمدی


10. بررسی تخلفات، طول مدت رانندگی و اوقات شبانه روز در بروز تصادفات رانندگی

دوره 1392، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 11-32

طیبه فردوسی؛ زهرا عباسپور آذر