کلیدواژه‌ها = ویژگی های شخصیتی
تعداد مقالات: 3
1. عوامل موثر بر رفتار کاربران راه در گره‌های ترافیکی

دوره 1400، شماره 37، تابستان 1400، صفحه 35-59

حسن دیواندری؛ سهیل اکبری؛ پویان نظریان


2. مقایسه هوش هیجانی و ویژگی های شخصیتی رانندگان متخلف و عادی شهر کرمانشاه

دوره 1395، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 153-180

بهادر حیدره؛ جلیل اصلانی اسلمز؛ یداله خرم آبادی


3. رابطة ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان ارومیه

دوره 1394، شماره 13، تابستان 1394، صفحه 69-88

محمد امینی؛ یوسف امینی؛ سیمین حسینیان