کلیدواژه‌ها = ترافیک
تعداد مقالات: 9
1. تأثیر اجرای آرام‌سازهای ادراکی بر سرعت انتخابی رانندگان در نقاط پرحادثه

دوره 1399، شماره 34، پاییز 1399، صفحه 131-156

فرشیدرضا حقیقی؛ عباس شیخ فرد؛ شهربانو کاویان پور


2. بررسی تاثیر رنگ خودرو و جاده در اصلاح رفتار رانندگی کاربران ترافیک

دوره 1398، شماره 28، بهار 1398، صفحه 26-42

داود دعاگویان؛ رضا سخایی؛ محمد باقری


5. بررسی تأثیر شیوه های فرهنگ سازی رسانه ای بر ارتقاء مدیریت ترافیک

دوره 1396، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 73-100

موسی امیری؛ شهریار بهزاد بصیرت


8. ارائه روشی برای تحلیل حساسیت پارامترهای شبیه سازهای ترافیک

دوره 1392، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 57-80

محمود رئوفی؛ افشین شریعت مهیمنی


9. بررسی ارتباط بین مصرف رسانه ای و بهبود فرهنگ ترافیک شهروندان اصفهانی

دوره 1392، شماره 4، بهار 1392، صفحه 33-62

زهرا سادات کشاورز؛ بهجت یزدخواستی