کلیدواژه‌ها = تجربة رانندگی
تعداد مقالات: 1
1. رابطة توانایی درک خطرات ترافیکی با ویژگی های فردی و تجربیات رانندگی

دوره 1394، شماره 13، تابستان 1394، صفحه 51-68

سارا میرزایی فیض آبادی؛ زهرا طبیبی؛ جواد صالحی فدردی