کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و اولویت بندی مشکلات ترافیکی پایانه برکت شهرستان مهران در ایام اربعین حسینی

دوره 1400، شماره 37، تابستان 1400، صفحه 140-167

مصطفی معصومی؛ سید تیمور حسینی؛ سعید رمضان زاده؛ علی فتاحی؛ رضا همتی زاده


3. میزان انطباق سطح خوانایی آیین‌نامۀ راهنمایی و رانندگی با سطح سواد عمومی مخاطبان

دوره 1396، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 31-52

محمد ابراهیم قادری مقدم؛ محمود نوذری