کلیدواژه‌ها = گره های ترافیکی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر بر رفتار کاربران راه در گره‌های ترافیکی

دوره 1400، شماره 37، تابستان 1400، صفحه 35-59

حسن دیواندری؛ سهیل اکبری؛ پویان نظریان