کلیدواژه‌ها = ایمنی
تعداد مقالات: 11
2. ارزیابی عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد روش های مدیریت سرعت در راه های شریانی درون شهری

دوره 1399، شماره 32، بهار 1399، صفحه 45-82

نوید ندیمی؛ امیر حسین زارع میر حسینی؛ وحید خلیفه


3. ارائۀ مدل پیش‌بینی تصادفات جاده ‏های برون‌شهری

دوره 1399، شماره 32، بهار 1399، صفحه 179-204

محمدرضا الیاسی؛ سید فرزین فائزی


4. اولویت بندی راهکارهای کاهش تصادفات عابران پیاده(مطالعه موردی:شهر خوی)

دوره 1398، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 191-212

محمدرضا احدی؛ شهریار بهزاد بصیرت؛ مهدی حیدرپور


5. ارزیابی تأثیر ITS بر ایمنی ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای با استفاده از روش مقایسه‌ای دوجفتی اونس با رویکرد سامانۀ سپهتن

دوره 1397، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 99-130

اسکندر مومنی؛ محمد حسین حمیدی؛ اسفندیار تباشیر؛ رضا جوادیان


9. عوامل موثر بر مدیریت صحنه تصادف: یک مطالعه تئوری زمینه‌ای در جمهوری اسلامی ایران

دوره 1393، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 11-30

موسی امیری؛ حمید سوری؛ حمیدرضا خانکه؛ اسکندر مومنی؛ الهه عینی


10. ارائه مدل اولویت بندی ایمنی تقاطع های همسطح

دوره 1393، شماره 9، تابستان 1393، صفحه 111-138

شهریار افندی زاده؛ علی توکلی کاشانی


11. تعیین شاخص حوا سپرتی بر اثر تابل وهای تبلیغاتی در را ههای برو نشهری

دوره 1392، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 113-134

محمد رضا احدی؛ بامداد بیاتی