کلیدواژه‌ها = شدت تصادفات
تعداد مقالات: 6
1. بررسی سهم عوامل مؤثر بر شدت تصادفات در جاده های بین شهری با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی

دوره 1398، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 121-152

محسن قنبری؛ امیر مسعود رحیمی؛ محسن ابوطالبی اصفهانی


2. مروری بر مدل‌های شاخص خطر به‌منظور شناسایی و اولویت‌‌بندی نقاط پرحادثه

دوره 1397، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 55-91

یوسف ساجد؛ غلامعلی شفابخش؛ مرتضی باقری


3. ارزیابی تأثیر شرایط آب‌وهوایی و محیطی روی شدت تصادفات تکوسیله‌ای

دوره 1397، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 143-176

میربهادر یزدانی؛ امیرعباس رصافی؛ فاضل میرزایی


5. ارائۀ مدل پیش بینی شدت جراحت ناشی از تصادفات موتورسواران در را ههای برو نشهری

دوره 1393، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 139-161

محمود صفارزاده؛ امین میرزا بروجردیان؛ سینا صاحبی


6. کاربرد مدل لوجیت ترتیبی در تصادفات عابران پیاده در را ههای بی نشهری

دوره 1392، شماره 7، زمستان 1392، صفحه 117-134

بابک میربها؛ علیرضا ماهپور؛ محمدرضا مهماندار؛ محمدررضا احدی