کلیدواژه‌ها = تصادف
تعداد مقالات: 10
2. ارائۀ مدل پیش‌بینی تصادفات جاده ‏های برون‌شهری

دوره 1399، شماره 32، بهار 1399، صفحه 179-204

محمدرضا الیاسی؛ سید فرزین فائزی


4. الگوی مدیریت صحنۀ تصادف با تأکید بر کاهش تلفات بعد از سانحه

دوره 1397، شماره 24، بهار 1397، صفحه 119-144

سیدسعید کشفی؛ موسی امیری


5. منابع استرس در رانندگان اتوبوس‌های درون‌شهری

دوره 1396، شماره 22، پاییز 1396، صفحه 117-154

طیبه فردوسی؛ ارشد صیادی


6. مقایسة آسیب های روانی بازماندگان سوانح رانندگی با جمعیت عادی

دوره 1395، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 69-110

زینب ترحمی؛ سید موسی طباطبایی


7. مسئولیت مدنی و جبران خسارات ناشی از تصادفات رانندگی

دوره 1393، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 31-50

زهره نیک فرجام؛ مرتضی مقیمی


8. اثربخشی طر حواره درمانی در کاهش واکنش ضربه روانی ناشی از سانحه تصادف با موتورسیکلت

دوره 1392، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 41-64

صادق رضایی؛ علی رضا احمدیان؛ محمد سعید منتظرالمهدی


9. تعیین شاخص حوا سپرتی بر اثر تابل وهای تبلیغاتی در را ههای برو نشهری

دوره 1392، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 113-134

محمد رضا احدی؛ بامداد بیاتی


10. بررسی عوامل مؤثر در افزایش تصادفات درو نشهری شهر زنجان

دوره 1392، شماره 4، بهار 1392، صفحه 11-32

ابوالفضل مشکینی؛ رحیم غلامحسینی؛ شاهرخ زادولی خواجه