کلیدواژه‌ها = سرعت
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر اجرای آرام‌سازهای ادراکی بر سرعت انتخابی رانندگان در نقاط پرحادثه

دوره 1399، شماره 34، پاییز 1399، صفحه 131-156

فرشیدرضا حقیقی؛ عباس شیخ فرد؛ شهربانو کاویان پور


4. تعیین تأثیر مؤلفه های خطای رانندگی در شدت تصادفات

دوره 1391، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 75-102

علی رضا پاک گوهر؛ مجتبی کاظمی