کلیدواژه‌ها = رانندگان
تعداد مقالات: 9
1. نقش اختلالات خواب و سبک‌های مقابله با استرس در پیش‌بینی کارکردهای اجرایی و نورولوژیک رانندگان

دوره 1400، شماره 37، تابستان 1400، صفحه 86-114

صمد رحمتی؛ ابراهیم بهزاد؛ زینب احمدزاده؛ پیمان جهانداری؛ محمدناصح طالبی؛ مریم بهبودی


2. بررسی اثربخشی ضبط گواهی نامه رانندگان متخلف در کاهش تصادفات جاده ای شهر اراک

دوره 1397، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 9-28

داوود چگینی؛ ایرج احمدی دیزج؛ میثم مداحی؛ داود دعاگویان


3. مقایسۀ بهزیستی روان‌شناختی در رانندگان با سطوح مختلف تخلفات راهنمایی و رانندگی

دوره 1397، شماره 24، بهار 1397، صفحه 45-66

سوزان جوادنژاد؛ صغری ابراهیمی قوام


4. بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر انضباط رانندگی شهرستان های اردکان و میبد

دوره 1395، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 111-138

محمد عابدی اردکانی؛ اعظم مقیمی


6. نقش رسانه ها در کاهش تخلفات رانندگان

دوره 1395، شماره 18، پاییز 1395، صفحه 169-191

شهریاربهزاد بصیرت


7. تبیین جامعه شناختی قانو نگریزی رانندگان وسایل نقلیه سبک

دوره 1393، شماره 10، پاییز 1393، صفحه 11-36

کمال کوهی؛ جواد حسن پور؛ سعید تمنا؛ عبدالهادی میرزائی


8. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و تخلف رانندگی

دوره 1393، شماره 9، تابستان 1393، صفحه 11-37

اصغر میرفردی؛ سیروس احمدی


9. بررسی عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی رانندگان خودروهای شخصی در شهر مشهد

دوره 1393، شماره 8، بهار 1393، صفحه 11-32

علی اکبر مجدی؛ علیرضا حیدرنژاد؛ امید رضایی؛ قاسم قنبری