تعداد مقالات: 255

3. طراحی الگوی راهبردی برنامه ریزی و مدیریت ترافیک شهر تهران

دوره 1396، شماره 20، بهار 1396، صفحه 9-34

اسکندر مومنی؛ علی عزیزی


4. سنجش قابلیت‌های وب‌سایت پلیس راهور کشور جمهوری اسلامی ایران

دوره 1396، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 9-30

آرمان احمدی زاد؛ ابراهیم عباسی


6. نقش عناصر آب‌وهوایی در تصادفات جاده‌ای در شمال غرب ایران

دوره 1396، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 9-42

محمدرضا پورغلامی سروندانی؛ منوچهر فرج زاده؛ اصحاب حبیب زاده؛ امیر گندمکار


8. بررسی اثربخشی ضبط گواهی نامه رانندگان متخلف در کاهش تصادفات جاده ای شهر اراک

دوره 1397، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 9-28

داوود چگینی؛ ایرج احمدی دیزج؛ میثم مداحی؛ داود دعاگویان


9. بررسی رابطۀ هیجان‌خواهی، سبک‌های هویت و فرهنگ رانندگی در رانندگان پرخطر و عادی

دوره 1397، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 9-236

عاطفه حجتی؛ افسانه صبحی؛ لقمان ابراهیمی


11. تدوین راهبرد‌های پیشگیری اجتماعی از تخلفات رانندگی در رانندگان اتوبوس برون‌شهری

دوره 1398، شماره 28، بهار 1398، صفحه 9-23

سید سعید کشفی؛ محمد ترحمی؛ سید مجتبی شهیدی


13. شناسایی ابعاد و مؤلفه‌ها در جهت ارتقای آموزش مفاهیم ترافیکی به همیاران

دوره 1398، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 9-38

سید مسلم موسوی پناه؛ افسانه زمانی مقدم؛ تقی پور ظهیر؛ اختر جمالی


16. پیش بینی رفتار رانندگی بر اساس هوش هیجانی و ادراک خطر رانندگی

دوره 1399، شماره 33، تابستان 1399، صفحه 9-36

معصومه افسری؛ سارا هاشمی؛ علیرضا مغیثی


19. ل

دوره 1392، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 11-25


20. نقش ویژگ یهای شخصیتی در رانندگی پر خطر

دوره 1392، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 11-40

وحید عضدی؛ بهشید گروسی


21. بررسی عوامل مؤثر در افزایش تصادفات درو نشهری شهر زنجان

دوره 1392، شماره 4، بهار 1392، صفحه 11-32

ابوالفضل مشکینی؛ رحیم غلامحسینی؛ شاهرخ زادولی خواجه


22. عوامل مؤثر بر افزایش فرهنگ ایمنی جاد های ایران

دوره 1391، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 11-36

ابوالحسن فقیهی؛ حمیده نظیف کار


23. سبک زندگی فرهنگی رانندگان؛ ابزاری برای تبیین رفتار ترافیکی آنها

دوره 1391، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 11-30

محمد باقر علیزاده اقدم؛ ذاکر صالحی


24. بررسی عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی رانندگان خودروهای شخصی در شهر مشهد

دوره 1393، شماره 8، بهار 1393، صفحه 11-32

علی اکبر مجدی؛ علیرضا حیدرنژاد؛ امید رضایی؛ قاسم قنبری


25. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و تخلف رانندگی

دوره 1393، شماره 9، تابستان 1393، صفحه 11-37

اصغر میرفردی؛ سیروس احمدی