سازوکارهای آموزشی پیشگیری از تصادفات عابرین پیاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد آیت اله آملی،آمل

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد قائم شهر

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

4 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

زمینه و هدف: از جمله روش‌های پیشگیری از تصادفات عابرین پیاده، سازوکارهای اجتماعی می‌باشد. این سازوکارها شامل بهره‌گیری از ابزار رسانه، آموزش مستقیم، تبلیغات محیطی و آموزش‌ها در بستر فضای مجازی می‌باشد. آموزش، از جمله‌ی این سازوکارهای اجتماعی بوده و نتایج پژوهش‌ها در کشورهای دیگر از تأثیر بسزای آن خبر می‌دهد. آموزش‌های عمومی به عنوان یک اصل ضروری و اجتناب‌ناپذیر در عرصه‌ی پیشگیری از جرم و آسیب اجتماعی (به ویژه تصادفات جاده‌ای و درون‌شهری) تلقی می‌شود. استفاده از ساز و کارهای اجتماعی و ارتقاء فرهنگ عمومی از عوامل مهم و تاثیرگذار در ایجاد امنیت اجتماعی و فردی است و به کاهش وقوع جرایم و آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود. از این رو لازم است تا به منظور پیشگیری از تصادفات عابران پیاده، علاوه بر تمهیدات به منظور اصلاح معابر و خودروها به آموزش رانندگان و آموزش عابران پیاده نیز توجه شود. این آموزش برای کودکان که هنوز با اصول و مقررات عبور و مرور از معابر آشنایی ندارند و در تصادفات آسیب‌پذیرند، دارای اهمیت بیشتری می‌باشد. در کشور ایران نونهالان مهدهای کودک، دانش‌آموزان، دانشجویان، متخلفان رانندگی، کارکنان رسمی دولت و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی و مراکز نظامی و انتظامی از جمله مخاطبان این دسته از آموزش‌ها هستند.
روش: این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نوع و روش از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، 160 نفر از مسئولان رده‌های متفاوت حوزه ترافیک سراسر کشور هستند.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: در سوی دیگر تحقیق، نخبگان پرسش‌شونده، کیفیت سازوکار اجتماعی آموزش مستقیم را مورد ارزیابی قرار دادند. 59% پاسخ‌دهندگان گروه سنی 7 تا 12 سال و 37% پاسخ‌دهندگان گروه سنی 13 تا 18 سال را مناسب‌ترین سن برای آموزش‌های مستقیم می‌دانند. دشواری در دسترسی به مخاطبان، نیاز به برنامه یکپارچه و منسجم، دشواری‌های سنجش اثربخشی آموزش و پرهزینه بودن، از جمله چالش‌های روش آموزش مستقیم از منظر نخبگان ترافیکی پرسش‌شونده است.  

کلیدواژه‌ها