ارزیابی عوامل مؤثر بر ایمنی موتورسیکلت سواران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد راه وترابری، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،

چکیده

زمینه و هدف: موتورسیکلت‌سواران به دلیل عدم محافظت در صحنه تصادف و نیز در معرض ‌دید کمتر بودن نسبت به سایر وسایل‌نقلیه، دچار آسیب‌های شدیدتری می­ شوند. هدف اصلی این مطالعه، شناخت عوامل مؤثر بر ایمنی موتورسیکلت‎سواران است.
روش: از شبکه عصبی، جنگل تصادفی و تحلیل‌های آماری (مقایسه میانگین شدت تصادفات در متغیرها) در اینجا استفاده شده است. دو مجموعه داده شامل تصادفات ثبت شده توسط پلیس در تهران و داده‌های جمع‌آوری شده از موتورسواران شهر تهران با استفاده از مصاحبه میدانی به کار رفته است.
یافته‌ها: با افزایش فراوانی تجاوز ازسرعت ‌مجاز، عبور از چراغ ‌قرمز، استفاده از تلفن همراه، انجام‌ حرکت‌های نمایشی، عدم استفاده از کلاه ایمنی و عبور از پیاده‌رو، شدت تصادفات افزایش می‌یابد. اما با بهبود وضعیت ‌سلامتی ‌فرد و ظاهر فنی‌ موتور شدت ‌تصادفات کاهش خواهد یافت. در بین مناطق ‌شهر تهران، منطقه 6 دارای بیشترین فراوانی تصادف بوده است. مدل شبکه عصبی مصنوعی قادر است تا دسته‌بندی فوتی را با دقت 24 درصد، جرحی 76 درصد و خسارتی 51 درصد پیش‌بینی نماید. همچنین در مدل جنگل تصادفی دقت پیش‌بینی شدت تصادفات در دسته‌بندی‌ فوتی 53 درصد، جرحی 69 درصد و خسارتی 32 درصد است.
نتیجهگیری: تخلفات موتورسیکلت­ سواران یکی از دلایل عمده افزایش شدت تصادفات آنها بوده و در رابطه با نحوه رسیدگی به تخلفات حادثه­ ساز این گروه از کاربران بایستی جریمه ­های بازدارنده طراحی شود. با توجه به اهمیت سلامت فرد و سالم بودن وضعیت موتورسیکلت لازم است تا نسبت به کنترل آنها در زمان دریافت گواهی­نامه و بازه­های زمانی مشخص پس از دریافت گواهی­نامه اقدام شود. بالا بودن نرخ جذب و تولید سفر در منطقه 6 شهر تهران موجب شده تا  میزان تصادفات این منطقه نیز بالا باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها