دوره و شماره: دوره 1398، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 9-232 (شماره 31 زمستان 98) 
3. تعیین اثربخشی صدور بیمه‌نامۀ شخص ثالث بر اساس ویژگی‌های راننده در پیشگیری از تصادفات

صفحه 57-84

داوود چگینی؛ سید تیمور حسینی؛ رضا جوادیان؛ سیدسعید کشفی؛ رضا بیرانوند


4. نقش هیجان‌خواهی و تکانشگری در رفتارهای پرخطر رانندگی رانندگان بین‌شهری

صفحه 85-116

آیت اله فتحی؛ نادر جعفرپور؛ ابراهیم نوری؛ سعید شریفی رهنمو؛ شروین محمدی