اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 119
تعداد پذیرش 3
تعداد عدم پذیرش 76
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 23

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 260
تعداد مشاهده مقاله 20176
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 35012
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 292 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 3 %