اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 878
تعداد پذیرش 172
تعداد عدم پذیرش 307
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 219

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 255
تعداد مشاهده مقاله 16518
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 28506
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 126 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 3 روز
درصد پذیرش 20 %