اخبار و اعلانات

فصلنامه علمی راهور بر اساس ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای رتبه «ب» می‌باشد.

فصلنامه علمی راهور بر اساس ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای رتبه «ب» می‌باشد.

مطالعه بیشتر